Pomáhame spolu s Ligou proti rakovine

Pred viac ako 30 rokmi si jasne stanovili kto sú a čo je  ich úlohou v tejto spoločnosti. Občianske združenie Liga proti rakovine a primárny cieľ, ktorého sa denne držia, je POMÁHAŤ ONKOLOGICKÝM PACIENTOM, ICH RODINÁM I BLÍZKYM.

Všetky problémy riešiť nevieme, no snažíme sa zo všetkých síl a každý deň je osobnou výzvou každej z nás (dievčat z Ligy), aby sme svoju prácu robili svedomito, dôkladne a ľudsky, aby sme boli vždy tam, kde je naša práca potrebná.

Rozhovor s Ing. Evou Kováčovou – výkonnou riaditeľkou Ligy proti rakovine.

 
Nákupný košík